Jai Ganesh Jai Ganesh Deva Song by Anuradha Paudwal

Anuradha Paudwal, a well-known singer, lends her vocals to the Aarti Vol 3 album's song "Jai Ganesh Deva."

Check out Jai Ganesh Deva lyrics 

Jai ganesh jai ganesh Jai ganesh deva Jai ganesh jai ganesh Jai ganesh deva 

Maata jaaki parvati Peetah mahadeva (x2) Jai ganesh jai ganesh Jai ganesh deva (x2) Maata jaaki parvati Peetah mahadeva (x2 

Ek Dant dayavant char bhuja dhaari (x2) Maathe par tilak sohe Museki sawaari (x2) Ek Dant dayavant char bhuja dhaari (x2) 

Maathe par tilak sohe Museki sawaari (x2) Paan chade phool chade aur chade meva (x2) Laduan ka bhog lage, sant kare seva (x2) 

Jai ganesh jai ganesh Jai ganesh deva (x2) Maata jaaki parvati Peetah mahadeva (x2) 

Andhe ko aankh det Kodhin ko kaaya (x2) Baanjhan ko putra det Nirdhan ko maaya (x2) Andhe ko aankh det Kodhin ko kaaya (x2) 

Baanjhan ko putra det Nirdhan ko maaya (x2) Shur shaam sharan aayo Safal kije sevaa (x2) Maata jaaki parvati Peetah mahadeva (x2) 

Jai ganesh jai ganesh Jai ganesh deva (x2) Maata jaaki parvati Peetah mahadeva (x2) Jai ganesh jai ganesh Jai ganesh deva Maata jaaki parvati Peetah mahadeva (x3)