గురు పూర్ణిమ 2022 తేదీ, పూజ సమయాలు: 2022లో గురు పూర్ణిమ ఎప్పుడు, ఈ పండుగ ప్రాముఖ్యత మరియు చరిత్ర ఏమిటో తెలుసుకోండి

భారతీయ సంస్కృతిలో గురువుకు చాలా ఉన్నతమైన స్థానం ఇవ్వబడింది. ఆషాఢ మాసం పౌర్ణమిని గురు పూర్ణిమ అంటారు

గురు పూర్ణిమ యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు దాని చరిత్ర మరియు ఈ రోజు ఏమి చేయాలో తెలుసుకోండి.

గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు, గురు దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ, తస్మై శ్రీ గురవే నమః: - ఖచ్చితంగా ఈ మంత్రం మీకు మీ గురువును వెంటనే గుర్తు చేసి ఉండాలి

భారతీయ సంస్కృతిలో గురువుకు భగవంతుడితో సమానమైన స్థానం కల్పించారు. పిల్లల విజయవంతమైన జీవితంలో తల్లి, తండ్రితో పాటు ఉపాధ్యాయుని సహకారం కూడా ఎంతో ఉంటుంది

ఆషాఢ శుక్ల పౌర్ణమిని గురు పూర్ణిమ అని కూడా అంటారు. ఈ సంవత్సరం జూలై 13న, శాస్త్రాల ప్రకారం, ఈ రోజున మీ గురువు ఆశీర్వాదం తీసుకుంటే జీవితంలో ఆనందం, శాంతి, సంపద మరియు వైభవం కలుగుతుంది.

పంచాంగ్ ప్రకారం, గురు పూర్ణిమ తేదీ జూలై 13, 2022న ఉదయం 4 గంటలకు (4:00 AM) ప్రారంభమవుతుంది మరియు జూలై 14, 2022న 12:06 PM (12:06 AM)కి ముగుస్తుంది.

గురు అనే పదానికి అర్థం 'చీకటిని తొలగించడం', కాబట్టి గురువు అంటే అజ్ఞానాన్ని పారద్రోలి, ప్రజల జీవితాల్లో జ్ఞానాన్ని తెలియజేసేవాడు.